امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دیلایت تیگو ۵ یکی از محصولات پر طرفدار شرکت ستاره غرب البرز می باشد که این آپشن

یکی از آپشن های ارزان و زیبای خودرو تیگو ۵، می باشد. این دیلایت ها بصورت تک حالته بدون راهنما

قابل نصب روی خودرو است.

این آپشن از پرطرفدارترین آپشن های خودرو یاد شده بوده که زیبایی خیره کننده ای را برای خودرو در طول روز و شب فراهم می آورد.

حقیقات نشان داده است که استفاده از چراغهای روشنایی در روز میتواند

تصادف هایی که به علت عدم توجه راننده ها به خودروهای عبوری میباشد را تا حد زیادی کاهش دهد

 

 


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دیلایت S5 یکی از محصولات پر طرفدار شرکت ستاره غرب البرز می باشد که این آپشن

یکی از آپشن های ارزان و زیبای خودرو جک S5، می باشد. این دیلایت ها به دو صورت ساده و راهنما دار عرضه میگردد و

قابل نصب روی خودرو می باشد.

این آپشن از پرطرفدارترین آپشن های خودرو یاد شده بوده که زیبایی خیره کننده ای را برای خودرو در طول روز و شب فراهم می آورد.

حقیقات نشان داده است که استفاده از چراغهای روشنایی در روز میتواند

تصادف هایی که به علت عدم توجه راننده ها به خودروهای عبوری میباشد را تا حد زیادی کاهش دهد.

 

 


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دیلایت جک j5 یکی از محصولات پر طرفدار شرکت ستاره غرب البرز می باشد که این آپشن

یکی از آپشن های ارزان و زیبای خودرو جک j5، می باشد. این دیلایت ها به دو صورت ساده و راهنما دار عرضه میگردد و

قابل نصب روی خودرو می باشد.

این آپشن از پرطرفدارترین آپشن های خودرو یاد شده بوده که زیبایی خیره کننده ای را برای خودرو در طول روز و شب فراهم می آورد.

حقیقات نشان داده است که استفاده از چراغهای روشنایی در روز میتواند

تصادف هایی که به علت عدم توجه راننده ها به خودروهای عبوری میباشد را تا حد زیادی کاهش دهد

 

 


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

دیلایت برلیانس یکی از محصولات پر طرفدار شرکت ستاره غرب البرز می باشد که این آپشن

یکی از آپشن های ارزان و زیبای خودرو برلیانس H320 ، می باشد. این دیلایت ها بصورت تک حالته بدون راهنما

قابل نصب روی خودرو است.

این آپشن از پرطرفدارترین آپشن های خودرو یاد شده بوده که زیبایی خیره کننده ای را برای خودرو در طول روز و شب فراهم می آورد.

حقیقات نشان داده است که استفاده از چراغهای روشنایی در روز میتواند

تصادف هایی که به علت عدم توجه راننده ها به خودروهای عبوری میباشد را تا حد زیادی کاهش دهد