پارکابی برلیانس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

پارکابی برلیانس از دیگر محصولات شرکت ستاره درخشان فراز البرز می باشد که مزایایی را به همراه دارد.

از جمله این کارایی میتوان اشاره نمود به:
- بارها برای همه اتفاق افتاده که هنگام پیاده شدن از خودرو و سوار شدن به آن، کف کفش به رکاب برخورد کرده و بر اثر تکرار این اتفاق رنگ رکاب خودرو زخمی شده و از بین می‌رود. با استفاده از پارکابی استیل برلیانس H320 و H330
می‌توان از این امر اجتناب نمود و از رنگ خودرو در برابر آسیب دیدگی محافظت نمود.
- پارکابی استیل برلیانس از استیل بسیار با کیفیت ساخته شده است و نمایی بسیار زیبا به قسمت رکاب خودرو خواهد بخشید.

در بسته بندی این محصول چهار عدد پارکابی استیل برلیانس شامل دو عدد برای درب‌های جلو و دو عدد برای درب‌های عقب، موجود است.


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

پارکابی جک s5 از دیگر محصولات شرکت ستاره درخشان فراز البرز می باشد که مزایایی را به همراه دارد؛ از جمله این کارایی میتوان اشاره نمود به اینکه  با استفاده از پارکابی جک s5 می‌توان از رنگ خودرو در برابر آسیب دیدگی محافظت نمود. این پارکابی بسیار با کیفیت ساخته شده است و نمایی بسیار زیبا به قسمت رکاب خودرو خواهد بخشید.