امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

یکی دیگر از محصولات برتر و دستاورد نوین گروه تولیدی و صنعتی YLZ ، با بهره گیری از الگوریتم های هوشمند و استاندارد خودرویی که طی مدتی طراحی و ساخت گردید ،آینه تاشو برقی خودرو برلیانس می باشد.
از کارایی های این مدل آینه این است که با روشن کردن ماشین آینه ها باز و با قفل کردن دربها جمع می شوند و یک کلید هم مازاد نصب گردیده که  برای جمع کردن آینه ها در زمان روشن بودن ماشین برای سهولت در پارک کردن ماشین استفاده میگردد .
- با بهترین کیفیت
- و زیباترین حالت ، با مناسب ترین قیمت


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آینه تاشو S3 یکی دیگر از محصولات برتر و دستاورد نوین گروه تولیدی و صنعتی YLZ ، با بهره گیری از الگوریتم های هوشمند و استاندارد خودرویی که طی مدتی طراحی و ساخت گردید ، آینه تاشو برقی خودرو JAC S3 می باشد؛ از کارایی های این مدل آینه این است که با روشن کردن ماشین آینه ها باز و با قفل کردن دربها جمع می شوند و یک کلید هم مازاد نصب گردیده که  برای جمع کردن آینه ها در زمان روشن بودن ماشین برای سهولت در پارک کردن ماشین استفاده میگردد .
- با بهترین کیفیت
- و زیباترین حالت ، با مناسب ترین قیمت


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آینه تاشو سراتو کیا یکی دیگر از محصولات برتر و دستاورد نوین گروه تولیدی و صنعتی YLZ ، با بهره گیری از الگوریتم های هوشمند و استاندارد خودرویی که طی مدتی طراحی و ساخت گردید ، آینه تاشو برقی خودرو سراتو می باشد؛ از کارایی های این مدل آینه این است که با روشن کردن ماشین آینه ها باز و با قفل کردن دربها جمع می شوند و یک کلید هم مازاد نصب گردیده که  برای جمع کردن آینه ها در زمان روشن بودن ماشین برای سهولت در پارک کردن ماشین استفاده میگردد .
- با بهترین کیفیت
- و زیباترین حالت ، با مناسب ترین قیمت 


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

از قابلیت این محصول می توان به موارد زیر اشاره داشت :

- جمع شدن آینه های خودرو همراه با قفل کردن دربها

- باز شدن آینه ها با باز شدن دربها

- حفاظت از آینه ها در زمان ترک خودرو