امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

ینی زیر موتور خودرو تویوتا رافور ، یکی از آپشن های با کیفیت و تولیدی شرکت ستاره غرب البرز میباشد
که از جمله مزایای آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
- مقاوم در برابر ضربات شدید
- همراه با پیچ و مهره های مورد نیاز
- آلیاژ اصلی
- بدون هیچگونه سوراخ کاری روی بدنه خودرو
- فابریک خودرو تویوتا رافور
- هواکشی موتور دارای طراحی مناسب
- جلوگیری از پرتاب سنگ واشیای دیگر از زیر خودرو به قطعات زیرین
- محفوظ ماندن از برخورد اجسام غلطان در جاده یا خیابان با لوازم زیر ماشین
- کمک کردن به خودرو در حفظ حرارت درونی و گرم شدن موتور در هوای سرد زمستان به موتور خودرو


سینی زیرموتور مزدا۳

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

سینی زیرموتور مزدا۳، یکی از آپشن های با کیفیت و تولیدی شرکت ستاره غرب البرز میباشد
که از جمله مزایای آن می توان به موارد زیر اشاره نمود :
- مقاوم در برابر ضربات شدید
- همراه با پیچ و مهره های مورد نیاز
- آلیاژ اصلی
- بدون هیچگونه سوراخ کاری  روی بدنه خودرو
- فابریک خودرو مزدا۳
- هواکشی موتور دارای طراحی مناسب
- جلوگیری از پرتاب سنگ واشیای دیگر از زیر خودرو به قطعات زیرین
- محفوظ ماندن از برخورد اجسام غلطان در جاده یا خیابان با لوازم زیر ماشین
- کمک کردن به خودرو در حفظ حرارت درونی و گرم شدن موتور در هوای سرد زمستان به موتور خودرو


سینی زیر موتور لیفان X60

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

سینی زیر موتور لیفان X60 ، یکی از آپشن های با کیفیت و تولیدی شرکت ستاره غرب البرز میباشد
که از جمله مزایای آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
- مقاوم در برابر ضربات شدید
- همراه با پیچ و مهره های مورد نیاز
- آلیاژ اصلی
- بدون هیچگونه سوراخ کاری روی بدنه خودرو
- فابریک خودرو لیفان X60
- هواکشی موتور دارای طراحی مناسب
- جلوگیری از پرتاب سنگ واشیای دیگر از زیر خودرو به قطعات زیرین
- محفوظ ماندن از برخورد اجسام غلطان در جاده یا خیابان با لوازم زیر ماشین
- کمک کردن به خودرو در حفظ حرارت درونی و گرم شدن موتور در هوای سرد زمستان به موتور خودرو


سینی زیرموتور لیفان x50

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

سینی زیرموتور لیفان x50 ، یکی از آپشن های با کیفیت و تولیدی شرکت ستاره غرب البرز میباشد
که از جمله مزایای آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
- مقاوم در برابر ضربات شدید
- همراه با پیچ و مهره های مورد نیاز
- آلیاژ اصلی
- بدون هیچگونه سوراخ کاری روی بدنه خودرو
- فابریک خودرو لیفان X50
- هواکشی موتور دارای طراحی مناسب
- جلوگیری از پرتاب سنگ واشیای دیگر از زیر خودرو به قطعات زیرین
- محفوظ ماندن از برخورد اجسام غلطان در جاده یا خیابان با لوازم زیر ماشین
- کمک کردن به خودرو در حفظ حرارت درونی و گرم شدن موتور در هوای سرد زمستان به موتور خودرو