امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

گارد عقب و جلو چانگان CS35

• تولید شده از بهترین و مرغوبترین مواد اولیه

• اولین تولید کننده سینی زیر موتور تمامی خودروها با بهترین کیفیت

که یکی دیگر محصولات تولیدی شرکت ستاره درخشان فراز البرز بوده که دارای مشخصات زیر می باشد :

این گاردها در قسمت جلو، عقب و یا بغل خودروها نصب می شوند ، اولین عاملی که باعث نصب گارد بر روی خودروهای دو دیفرانسیال شده، چندمنظوره بودن آنهاست. این خودروها

در نقاطی ناهموار و صعب العبور تردد می کنند، پس در این شرایط اگر اتومبیل با مانعی برخورد کند، گارد وظیفه نگهداری از اجزای اساسی و حساس خودرو را به عهده می گیرد، نظیر؛

چراغها، رادیاتور و یا جلوبندی و حتی کارتل روغن و باک بنزین.

زیرا در این شرایط مسلماً تغییر و تعویض قطعات آسیب دیده ناممکن و یا بسیار دشوار خواهد بود.


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

گارد عقب و جلو tivoli
• تولید شده از بهترین و مرغوبترین مواد اولیه
• اولین تولید کننده سینی زیر موتور تمامی خودروها با بهترین کیفیت
که یکی دیگر محصولات تولیدی شرکت ستاره درخشان فراز البرز بوده که دارای مشخصات زیر می باشد :
این گاردها در قسمت جلو، عقب و یا بغل خودروها نصب می شوند ، اولین عاملی که باعث نصب گارد بر روی خودروهای دو دیفرنسیال شده، چندمنظوره بودن آنهاست. این خودروها در
نقاطی ناهموار و صعب العبور تردد می کنند، پس در این شرایط اگر اتومبیل با مانعی برخورد کند، گارد وظیفه نگهداری از اجزای اساسی و حساس خودرو را به عهده می گیرد، نظیر؛
چراغها، رادیاتور و یا جلوبندی و حتی کارتل روغن و باک بنزین.
زیرا در این شرایط مسلماً تغییر و تعویض قطعات آسیب دیده ناممکن و یا بسیار دشوار خواهد بود


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

گارد عقب و جلو فابریک MVM X22 ،فروش گارد عقب و جلو فابریک MVM X22
• تولید شده از بهترین و مرغوبترین مواد اولیه
• اولین تولید کننده سینی زیر موتور تمامی خودروها با بهترین کیفیت
که یکی دیگر محصولات تولیدی شرکت ستاره غرب البرز می باشد دارای مشخصات زیر می باشد :
این گاردها در قسمت جلو، عقب و یا بغل خودروها نصب می شوند ، اولین عاملی که باعث نصب گارد بر روی خودروهای دو دیفرانسیال شده، چندمنظوره بودن آنهاست. این خودروها در نقاطی ناهموار و صعب العبور تردد می کنند، پس در این شرایط اگر اتومبیل با مانعی برخورد کند، گارد وظیفه نگهداری از اجزای اساسی و حساس خودرو را به عهده می گیرد، نظیر؛ چراغها، رادیاتور و یا جلوبندی و حتی کارتل روغن و باک بنزین.
زیرا در این شرایط مسلماً تغییر و تعویض قطعات آسیب دیده ناممکن و یا بسیار دشوار خواهد بود


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

گارد عقب و جلو فابریک JAC S5، گارد فابریک JAC S5، ،فروش گارد عقب و جلو فابریک JAC S5
• تولید شده از بهترین و مرغوبترین مواد اولیه
• اولین تولید کننده سینی زیر موتور تمامی خودروها با بهترین کیفیت
که یکی دیگر محصولات تولیدی شرکت ستاره غرب البرز می باشد دارای مشخصات زیر می باشد :
این گاردها در قسمت جلو، عقب و یا بغل خودروها نصب می شوند ، اولین عاملی که باعث نصب گارد بر روی خودروهای دو دیفرانسیال شده، چندمنظوره بودن آنهاست. این خودروها در نقاطی ناهموار و صعب العبور تردد می کنند، پس در این شرایط اگر اتومبیل با مانعی برخورد کند، گارد وظیفه نگهداری از اجزای اساسی و حساس خودرو را به عهده می گیرد، نظیر؛ چراغها، رادیاتور و یا جلوبندی و حتی کارتل روغن و باک بنزین.
زیرا در این شرایط مسلماً تغییر و تعویض قطعات آسیب دیده ناممکن و یا بسیار دشوار خواهد بود.