• سینی زیرموتور مزدا۳

  سینی زیرموتور مزدا۳، یکی از آپشن های با کیفیت و تولیدی شرکت ستاره غرب البرز میباشد
  که از جمله مزایای آن می توان به موارد زیر اشاره نمود :
  - مقاوم در برابر ضربات شدید
  - همراه با پیچ و مهره های مورد نیاز
  - آلیاژ اصلی
  - بدون هیچگونه سوراخ کاری  روی بدنه خودرو
  - فابریک خودرو مزدا۳
  - هواکشی موتور دارای طراحی مناسب
  - جلوگیری از پرتاب سنگ واشیای دیگر از زیر خودرو به قطعات زیرین
  - محفوظ ماندن از برخورد اجسام غلطان در جاده یا خیابان با لوازم زیر ماشین
  - کمک کردن به خودرو در حفظ حرارت درونی و گرم شدن موتور در هوای سرد زمستان به موتور خودرو

 • سینی زیر موتور لیفان X60

  سینی زیر موتور لیفان X60 ، یکی از آپشن های با کیفیت و تولیدی شرکت ستاره غرب البرز میباشد
  که از جمله مزایای آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
  - مقاوم در برابر ضربات شدید
  - همراه با پیچ و مهره های مورد نیاز
  - آلیاژ اصلی
  - بدون هیچگونه سوراخ کاری روی بدنه خودرو
  - فابریک خودرو لیفان X60
  - هواکشی موتور دارای طراحی مناسب
  - جلوگیری از پرتاب سنگ واشیای دیگر از زیر خودرو به قطعات زیرین
  - محفوظ ماندن از برخورد اجسام غلطان در جاده یا خیابان با لوازم زیر ماشین
  - کمک کردن به خودرو در حفظ حرارت درونی و گرم شدن موتور در هوای سرد زمستان به موتور خودرو