• گارد عقب و جلو tivoli
  • تولید شده از بهترین و مرغوبترین مواد اولیه
  • اولین تولید کننده سینی زیر موتور تمامی خودروها با بهترین کیفیت
  که یکی دیگر محصولات تولیدی شرکت ستاره درخشان فراز البرز بوده که دارای مشخصات زیر می باشد :
  این گاردها در قسمت جلو، عقب و یا بغل خودروها نصب می شوند ، اولین عاملی که باعث نصب گارد بر روی خودروهای دو دیفرنسیال شده، چندمنظوره بودن آنهاست. این خودروها در
  نقاطی ناهموار و صعب العبور تردد می کنند، پس در این شرایط اگر اتومبیل با مانعی برخورد کند، گارد وظیفه نگهداری از اجزای اساسی و حساس خودرو را به عهده می گیرد، نظیر؛
  چراغها، رادیاتور و یا جلوبندی و حتی کارتل روغن و باک بنزین.
  زیرا در این شرایط مسلماً تغییر و تعویض قطعات آسیب دیده ناممکن و یا بسیار دشوار خواهد بود

 • گارد عقب و جلو چانگان CS35

  • تولید شده از بهترین و مرغوبترین مواد اولیه

  • اولین تولید کننده سینی زیر موتور تمامی خودروها با بهترین کیفیت

  که یکی دیگر محصولات تولیدی شرکت ستاره درخشان فراز البرز بوده که دارای مشخصات زیر می باشد :

  این گاردها در قسمت جلو، عقب و یا بغل خودروها نصب می شوند ، اولین عاملی که باعث نصب گارد بر روی خودروهای دو دیفرانسیال شده، چندمنظوره بودن آنهاست. این خودروها

  در نقاطی ناهموار و صعب العبور تردد می کنند، پس در این شرایط اگر اتومبیل با مانعی برخورد کند، گارد وظیفه نگهداری از اجزای اساسی و حساس خودرو را به عهده می گیرد، نظیر؛

  چراغها، رادیاتور و یا جلوبندی و حتی کارتل روغن و باک بنزین.

  زیرا در این شرایط مسلماً تغییر و تعویض قطعات آسیب دیده ناممکن و یا بسیار دشوار خواهد بود.